Jam Story - 季節限定 | 本地四季桔老薑蜂蜜茶 280g

Jam Story

$195.00 $228.00 $33

售罄

季節限定 |材料來自本地農場少量生態種植的四季桔~

今批四季桔老薑蜂蜜茶, 產量整少。

沖暖水飲,幫助有氣管敏感的朋友, 解決喉嚨乾的問題 

轉天氣, 氣管易敏感咳, 可以每日早上飲一杯, 就會舒服好多。 
同時又可以舒緩到鼻敏感問題

食用方法
沖暖水飲
每次落大概2匙醬加200ml 暖水
味道因個人口味可以調節

規格
280g

產地
香港