cheeky cheeky - 厚面豬金屬徽章

cheeky cheeky

$78.00

供應中!

cheeky cheeky - 厚面豬金屬徽章

產品介紹
cheeky cheeky 厚面子
全宇宙最厚臉皮的人.
Illustrated by Pok Li | Hong Kong

規格
材質:金屬
尺寸:5cm x 2.2cm
包裝:卡紙 & 塑膠包裝袋

產地
香港