Skip to main content

Eco Straw - 韓國甘蔗環保飲管 50支 - 平行進口

Eco Straw - 韓國甘蔗環保飲管 50支 - 平行進口Eco Straw - Sugarcane Straw 50pcs  - Parallel Import 產品介紹...

Eco Straw - 韓國甘蔗環保飲管 50支 - 平行進口
Eco Straw - Sugarcane Straw 50pcs  - Parallel Import

產品介紹
100%可分解,即棄免清洗,天然甘蔗纖維;100%的植物纖維吸管,可自然分解視陽光、空氣、微生物等情況分解速度不同

成份
甘蔗

規格
50支

產地
韓國

Eco Straw - 韓國甘蔗環保飲管 50支 - 平行進口 - 同人辦館 Our HK Mall
Eco Straw - 韓國甘蔗環保飲管 50支 - 平行進口 - 同人辦館 Our HK Mall

你的購物車

empty!
繼續購物